AmaTshatshu angaDlomo

There seems to be serious confusion among amaTshatshu youth regarding the clan names that are associated with them.  AmaTshatshu angamaTshatshu ngoba kumnombo wawo kukho umntu okuthiwa nguTshatshu.  You cannot be “Tshawe”, for want of a good example, because there’s no Tshawe in your lineage.  But, of necessity, if you are umTshatshu, you are umDlomo because u Dlomo uzala uMawose kwindlu esekunene, uMawose azale u Tukwa,  uTukwa azaleas u Xhoba,  u Xhoba azale UTshatshu, then UTshatshu azale uBawana, uBawana azale uMaphasa,  u Maphasa azale Somana. NdingumDlomo ngalondlela mna.

Advertisements

2 thoughts on “AmaTshatshu angaDlomo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s